10 milionów na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

Ponad 10 mln zł na przebudowę i zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, a 3 mln zł na salę gimnastyczną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Giżycku - to środki jakie trafią do Giżycka w ramach, właśnie rozstrzygniętego, konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. RFIL to forma bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do tej pory w ramach wszystkich naborów prowadzonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy złożyły łącznie 21 370 wniosków. Program w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju.  Dzięki wsparciu, Giżycko będzie mogło zrealizować planowane od dawna inwestycje. Otrzymaliśmy łącznie 13 237 500 zł, pieniądze będą wykorzystane na następujące zadania:


  • dobudowa do istniejącego budynku SOSZ-W w Giżycku Sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym | 3 037 500,00 zł,
  • przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskieego w Gizycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni | 10 200 000,00 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie projektów, ale przede wszystkim Pani senator Małgorzacie Kopiczko za ogromne zaangażowanie w sprawy mieszańców i pomoc w rozwiązywaniu naszych problemów oraz za zainteresowanie naszymi sprawami. DZIĘKUJEMY [caption id="attachment_88164" align="alignnone" width="940"] grafika: www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz[/caption]

Więcej informacji na temat programu RFIL Do pobrania: RFIL III warmińsko-mazurskie RFIL​_III​_warmińsko-mazurskie.pdf 0.46MB   Fot. mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir