41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

41 lat temu, 13 grudnia 1981 r. w Polsce wprowadzono stan wojenny. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie. 

W Giżycku internowano działaczy Solidarności i osoby uznane za niebezpieczne dla władz komunistycznych, m.in.: Halinę Sarul, Bożennę Mrozinkiewicz, Stanisława Domagałę, Jana Jarockiego, Sławomira Karolika, Zdzisława Czerwonkę, Zdzisława Króla, Marka Sztabkowskiego, Leszka Biegalskiego, Janusza Szepietowskiego.

 

Pamiątki tamtych czasów zebrano w Twierdzy Boyen w ramach stałej wystawy poświęconej "Solidarności". W sali muzealnej znajdują się m.in.: maszyny do produkcji ulotek, znaczki z logo związku, korespondencja osób internowanych, wykonane przez nich kości do gry z chleba, karty, zdjęcia, ulotki, prasa podziemna i talony na żywność. W muzeum można również zobaczyć narzędzia pracy funkcjonariuszy SB – miniaturową aparaturę podsłuchową, niewielkich rozmiarów aparat fotograficzny, maszynę do pisania, na której sporządzano raporty.

 

Wśród działaczy znajdują się osoby wyróżnione medalem za szczególne zasługi dla miasta Giżycka.

  • Bożenna Maria Mrozinkiewicz – notariusz, od września 1980 członek "Solidarności", czynnie uczestniczyła w zakładaniu struktur związku w Giżycku, popularyzowała ideały „Solidarności”, udzielała bezpłatnych porad prawnych, internowana, za niezaprzestanie działalności związkowej otrzymała wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności. Po powrocie z więzienia nie mogla pracować w zawodzie, pracowała fizycznie i nadal działała w podziemiu giżyckich struktur. W 1989 wznowiła udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Wyróżniona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Obecnie prowadzi własną kancelarię notarialną, wspomaga finansowo NSZZ Solidarność, prowadzi działalność charytatywną, wspiera inicjatywy sportowe dla młodzieży. 

  • Barbara Moszyk – działaczka społeczna, w latach 1994 – 2012 była przewodniczącą NSZZ Solidarność w Giżycku i reprezentowała nasze miasto w strukturach regionalnych. Za czynny udział w przemianach demokratycznych w Polsce i działalność w warmińsko-mazurskiej „Solidarności” Prezydent Bronisław Komorowski przyznał jej Złoty Krzyż Zasługi. Barbara Moszyk wspólnie z Lechem Wałęsą legendą Solidarności laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, prezydentem III RP w roku 2005 otwierała w giżyckiej Twierdzy Boyen stałą wystawę poświęconą "Solidarności".

 

Niezwykle aktywną działaczką NSZZ "Solidarność" była także Halina Sarul. Za prowadzoną działalność w Związku w 1982 r. została internowana do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi. Wspomnienie Haliny Sarul o tym okresie. 

 

Na podstawie:

https://ipn.gov.pl/

Giżycko. Miasto i Ludzie

Wnioski o nadanie medali za szczególne zasługi dla miasta Giżycka

 

Fot. gac.gizycko.pl/ Maria Szarska, 1995 r.