Sport

Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacje dla klubów

DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH


Dotacja może być przeznaczona w szczególności na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,  finansowanie stypendiów sportowych oraz wynagrodzenia kadry szkoleniowej.


Konkursy w poszczególnych latach


2022


OGŁOSZENIE KONKURSU


2021


OGŁOSZENIE KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


2020


OGŁOSZENIE KONKURSU |SKŁAD KOMISJI|WYNIKI


2019


OGŁOSZENIE I KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


OGŁOSZENIE II KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


2018


OGŁOSZENIE I KONKURSU| SKŁAD KOMISJI| WYNIKI


OGŁOSZENIE II KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


2017


OGŁOSZENIE I KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


OGŁOSZENIE II KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


 


TRYB POZAKONKURSOWY:


WYNIKI


2016


OGŁOSZENIE KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI


2015


OGŁOSZENIE KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI 


2014


OGŁOSZENIE KONKURSU | SKŁAD KOMISJI | WYNIKI