Dzień Pracownika Socjalnego | 21 listopada

21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. To święto, w którym doceniamy rolę nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników pomocy społecznej.

Z okazji dzisiejszego święta składamy gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

 

Życzenia Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

złożone na ręce dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosława Borowskiego.


 

 

życzenia burmistrza


O tym jak wygląda praca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - opowiada dyrektor ośrodka Jarosław Borowski

Już ponad 30 lat pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wspierają mieszkańców miasta pomocą finansową, rzeczową i poradnictwem. Pomagają osobom i rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. Początkowo zajmowaliśmy się tylko pomocą społeczną, toteż główną rolę w działalności Ośrodka odgrywali pracownicy socjalni świadczący pomoc w swoich rejonach opiekuńczych.  Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa w wielu obszarach wsparcia mieszkańców miasta, a 15 pracowników  socjalnych stanowi element 58 osobowego zespołu pracowniczego (JB).  

 

Jakie są główne zadania MOPS?

Poza pomocą społeczną zajmujemy się wypłatami świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszem alimentacyjnym, dodatkami mieszkaniowymi, dodatkami osłonowymi, wypłatą dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ogrzewania, pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Aktywnie działamy w ramach prac Interdyscyplinarnego Zespołu d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wspieramy osoby i rodziny w kryzysie poprzez działalność asystenta rodziny. Świadczymy codzienną  pomoc i opiekę dla ponad 120 samotnych chorych i leżących  mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania (JB).  

 

Jak w skrócie można określić pracowników MOPS i ich działania?

Kadra naszego Ośrodka jest profesjonalna i specjalistycznie wykształcona, a wykonując zadania kieruje się zasadą dobra i godności osób i rodzin którym się pomaga. O skali działania Ośrodka może świadczyć budżet który w roku 2022 ma wynieść ponad 40 mln zł (JB).