Godziny otwarcia mostu zawsze pod ręką

Przypominamy aktualny terminarz otwierania mostu obrotowego w Giżycku. Godziny otwarcia można szybko sprawdzić poprzez stronę most.gizycko.pl. Warto utworzyć skrót na pulpicie smartfona, by mieć zawsze aktualny harmonogram pod ręką.

 

Co ważne, na drogach dojazdowych do mostu, funkcjonują cyfrowe zegary, informujące kierowców o aktualnej sytuacji mostu (otwarciu/zamknięciu).

 

 

Grafika - most obrotowy i tekst: Godziny otwarcia mostu zawsze pod ręką

TERMINARZ OTWIERANIA MOSTU OBROTOWEGO 2022

W miesiącach kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-październik z wyłączeniem weekendu majowego (29 IV - 4 V) oraz czerwcowego (15 - 19 VI), w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy, obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu. Godzinę przeprawy będzie ustalać obsługa w niżej wymienionych godzinach:

 

Otwierany dla ruchu wodnego

 

10.35 – 11.05
12.05 – 12.55
13.35 – 14.25
16.35 – 17.55

 

Otwierany dla ruchu kołowego

 

11.10 – 12.00
13.00 – 13.30
14.30 – 16.30
18.00 – 10.30


W przypadku jeżeli jednostka pływająca nie powiadomi o chęci przepływu a dopłynie do obiektu mniej niż 15 minut przed otwarciem mostu dla ruchu kołowego będzie zmuszona do oczekiwania na kolejne otwarcie.W dniach 1 VII - 31 VIII, a także w weekend majowy (29 IV - 4 V) oraz weekend czerwcowy (15 - 19 VI), most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego

 

8.05 – 8.25
10.35 – 11.05
12.05 – 12.55
13.35 – 14.25
16.35 – 17.55
18.35 – 18.55

 

Otwierany dla ruchu kołowego

 

8.30 – 10.30
11.10 – 12.00
13.00 – 13.30
14.30 – 16.30
18.00 – 18.30
19.00 – 8.00

 

 


W okresie listopad – marzec most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.
Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie dla nich otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego jak i wodnego.


 

Kontakt telefoniczny do obsługi mostu – w celu uzgodnienia otwarcia: 726 888 878.
Zarządzający obiektem – Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku – kontakt w sytuacjach awaryjnych: 693 979 706.

 

 

Istnieje możliwość uzyskania pamiątkowej pieczęci, będącej potwierdzeniem obecności na moście obrotowym w Giżycku. Stempel dostępny jest u kierownika przeprawy.

 

 

 

Informacja: zdpgizycko.pl

 

 

Czytaj także:


Wirtualny spacer po giżyckich zabytkach
Perełki Giżycka | Ciekawostki historyczne o zakątkach Giżycka