Kasa Urzędu zamknięta | Gdzie zapłacić podatek?

Informujemy, że ze względów sanitarnych decyzje podatkowe w 2021 roku będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adresy korespondencyjne wskazane przez podatników.

 


 
 
 

Kasa Urzędu Miejskiego


w Giżycku jest zamknięta.


Gdzie zapłacić podatek?


 

 
Wpłat podatku należy dokonywać na rachunek budżetu miasta Giżycka (wskazany w decyzji indywidualny numer rachunku bankowego). Bez prowizji wpłat można dokonać we wszystkich placówkach Banku PEKAO S.A. na terenie miasta Giżycka:
  • ul. Dąbrowskiego 12
  • ul. Olsztyńska 15A

Wygodne wpłaty także przez www.cyfrowe-mazury.pl
W wyjątkowych sytuacjach wpłat podatków można również dokonać na rachunek bankowy nr: 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306.
Tel. do kontaktu ws. podatków: 87 7324128; 738610062.
 
  


 


Zachęcamy do skorzystania


z możliwości odbioru decyzji 


drogą elektroniczną.


 
 

 


 


Podatniku, jeśli otrzymywałeś decyzje w sprawie podatku od nieruchomości w formie papierowej, a chciałbyś otrzymywać je w formie elektronicznej  możesz to zmienić. W tym celu:


  • Załóż PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem),
  • ZAŁÓŻ KONTO na elektronicznej platformie e-PUAP,
  • Po założeniu konta wyślij pismo ogólne przez e-PUAP lub złóż osobiście (w siedzibie Urzędu) w formie papierowej, o przykładowej treści:

„Na podstawie art.144a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wnoszę o doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany niżej adres poczty elektronicznej”.
  • Zachęcamy także do korzystania z portalu WWW.CYFROWE-MAZURY.PL. Posiadając Profil Zaufany mieszkaniec/ petent może wysłać zarówno pismo do urzędu (mechanizm platformy e-puap) jak i po uzyskaniu decyzji zapłacić podatek poprzez zalogowanie do konta gminy, w menu ePłatności/Zobowiązania.

 


Infografika do pobrania


ODBIÓR DECYZJI ELEKTRONICZNIE. PORADNIK KROK PO KROKU


 
Powyższe kroki umożliwią dostarczanie decyzji w formie elektronicznej. W każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wrócić do formy papierowej. Jeżeli chcesz otrzymywać krótką wiadomość tekstową (sms) lub e-mail przypominający o terminie płatności podatku możesz złożyć oświadczenie również przez e-PUAP.
 
Grafiki: mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir