Komunikat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 


K O M U N I K A T


 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień  27 grudnia 2019 r. (piątek) ustalony został dniem wolnym od pracy, natomiast dzień 14 grudnia 2019 r. (sobota) wyznaczony został dniem pracy.
Klienci Oddziału Paszportów w Olsztynie, Elblągu i Ełku w dniu 14 grudnia 2019 r. obsługiwani będą w godzinach 7.40 - 15.00, natomiast w Terenowym Punkcie Paszportowym w Bartoszycach w godzinach 9.00 - 14.45.
UWAGA:  Powyższe rozporządzenie nie dotyczy pracy Terenowych Punktów Paszportowych w Giżycku i Kętrzynie, które 27 grudnia 2019 r. pracują bez zmian. Urząd Miejski w Giżycku również tego dnia pracuje bez zmian.