LI Sesja Rady Miejskiej | 24 listopada

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 24 listopada (środa) 2021 r.
o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

 
TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv
 
Porządek LI sesji Rady Miejskiej w Giżycku (BIP – informacja o LI sesji Rady Miejskiej w Giżycku):

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLIX/14/2021 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.10.2021 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021 -2031. PROJEKT NR 1
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok. PROJEKT NR 2
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 3.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. PROJEKT NR 4
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum Integracji Społecznej w Giżycku na 2022 rok. PROJEKT NR 5
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. PROJEKT NR 6
 11. Projekt uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody i odprowadzonych ścieków. PROJEKT NR 7
 12. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 8
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału
  w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej. PROJEKT NR 9
 14. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – ul. Róży Wiatrów do kategorii dróg gminnych. PROJEKT NR 10
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 11
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12
 17. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Giżycko
  w roku szkolnym 2020/21.
 18. Komunikaty i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

  Rady Miejskiej w Giżycku

dr Robert Kempa

 

Terminy posiedzeń komisji:

 1. Komisja Spraw Społecznych – 22.11.2021 r. (poniedziałek) godz. 16.00

(w trybie zdalnym).

 

 1. Komisja Finansów i Gospodarki – 23.11.2021 r. (wtorek) godz. 15.30
  (w trybie zdalnym).