LXII sesja Rady Miejskiej w Giżycku | 27 kwietnia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 27 kwietnia (środa) 2022 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14

 
TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv
 
Porządek LXII sesji Rady Miejskiej w Giżycku | BIP – informacja o LXII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LIX/4/2022 z 21 marca 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LX/5/2022 z 30 marca 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXI/6/2022 z 6 kwietnia 2022r.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Giżycka w 2021 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka w 2021 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok. PROJEKT NR 1
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Giżycku. PROJEKT NR 2
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LIII/67/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad:

- rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którzy pełnią stanowisko kierownicze;

- zwalniania z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli, którzy pełnią stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. PROJEKT NR 3

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Giżycko na zakup trzech autobusów, w ramach projektu realizowanego przez Gminę Giżycko pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko”. PROJEKT NR 4
 2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. PROJEKT NR 5.
 3. Projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. PROJEKT NR 6
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko – basenu portu przy ul. Nadbrzeżnej 15. PROJEKT NR 7
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/3/12 Rady Miejskiej w Giżycku o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 8
 6. Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzeń komisji:

 

 1. Komisja Spraw Społecznych – 25.04.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.00 sala konferencyjna w Biurze Rady Miejskiej aleja 1 Maja 14 w Giżycku.

 

 1. Komisja Finansów i Gospodarki – 26.04.2022 r. (wtorek) godz. 15.00 sala konferencyjna w Biurze Rady Miejskiej aleja 1 Maja 14 w Giżycku.