LXXVI Sesja Rady Miejskiej | 28 grudnia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 28 grudnia (środa) 2022 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXXIV/19/2022 z 30.11.2022 r.
  4. Komunikaty i informacje.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2023-2031. PROJEKT NR 1
  7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok. PROJEKT NR 2
  8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2022. PROJEKT NR 3
  9. Zamknięcie sesji.

 

Terminy posiedzeń komisji:

1. Posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki - 19.12.2022 r. godz. 15.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14.

2. Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych - 27.12.2022 r. godz. 15.30 (wtorek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14.