MEMORANDUM Plaża Miejska 2021 | Inwestycje w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

 

MEMORANDUM INFORMACYJNE

 

Kompleksowe zagospodarowanie Plaży Miejskiej
w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Etap I


 Gmina Miejska Giżycko wznawia realizację przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającego na zagospodarowaniu obszaru Plaży Miejskiej w Giżycku poprzez stworzenie wyjątkowego, unikalnego obszaru rekreacyjnego z gminną zielenią, urządzoną i skomponowaną z naturalnym pięknem krajobrazu związanego z bezpośrednim sąsiedztwem jeziora Niegocin, przy jednoczesnym stworzeniu na tym obszarze atrakcyjnych architektonicznie i funkcjonalne obiektów usługowych, związanych z obsługą ruchu turystycznego i rekreacyjnego.

Pierwszy krok w kierunku realizacji projektu stanowi pozyskanie opinii, oczekiwań i warunków na jakich potencjalni partnerzy prywatni wzięliby udział we współpracy przy realizacji przedsięwzięcia.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”

 

27 maja 2021 r. opublikowane zostało:

 

MEMORANDUM INFORMACYJNE

 

ANKIETA DO POBRANIA


- Chciałbym serdecznie podziękować tym, którzy wyrazili już zainteresowanie niniejszym memorandum ogłoszonym 3 sierpnia 2020 roku. Niestety sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 nie sprzyjała aktywnej kontynuacji prac nad realizacją przedsięwzięcia, gdyż jej rozwój i skutki zasadniczo były nieprzewidywalne. W trosce o bezpieczeństwo zdecydowaliśmy się wstrzymać czasowo czynności związane z aktywnym uczestnictwem podmiotów zainteresowanych projektem. Jednakże ze względu na upływ czasu oraz zwiększoną stabilizację sytuacji w kraju i za granicą, zasadnym jest ponowne opublikowanie niniejszego memorandum mającego na celu poznania Państwa aktualnej opinii w zakresie naszego przedsięwzięcia. - burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Memorandum informacyjne wchodzi w skład etapu tzw. testu rynku. Test rynku jako etap przedrealizacyjny przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ma na celu wstępną ocenę możliwości jego realizacji. Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań realizacji inwestycji.

Sugestie i uwagi pozyskane w wyniku przeprowadzonego testu rynku będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego.

Ogłoszenie postępowania związanego z wyborem partnera prywatnego planowane jest na I kwartał 2022 r.

Zachęcamy zatem zainteresowane podmioty do lektury Memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety pocztą elektroniczną na adres urzad@gizycko.pl 

Termin nadsyłania ankiet: 30 czerwca 2021 r. 

 


Fot. UM Giżycko mojegizycko.pl / Tomasz Karolski


 

Etap I – zakres planowanej realizacji zagospodarowania plaży miejskiej w Giżycku

 Poniższe grafiki stanowią wizję poglądową zagospodarowania terenu. Przyszły inwestor będzie miał wpływ na docelową koncepcję.

 

Informacje: Maria Czetyrbok Pełnomocnik Burmistrza ds. Strategii i Rozwoju Miasta | Urząd Miejski w Giżycku 
e-mail: maria.czetyrbok@gizycko.pl