Nagrody Marszałka Województwa im. prof. Janiny Wengris

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich została laureatem ósmej edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris.
 
Fundacja świętowała w tym roku 30-lecie istnienia. W swoich działaniach przywiązuje duże znaczenie do wspierania rozwoju regionalnego. Służy temu szeroka współpraca z samorządami, zarówno szczebla wojewódzkiego, powiatowego, jak i gminnego.

Na potrzeby jednostek samorządowych FOWJM realizuje różnego rodzaju projekty i programy ukierunkowane głównie na wzmacnianie działań społeczności lokalnych w sferze inwestycji na rzecz ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii. Realizuje również projekty zdrowotne i propaguje zdrowy styl życia.Konkurs, oprócz podmiotów zbiorowych, wyróżnia osoby fizyczne. W tej kategorii nagroda trafiła do profesora Stanisława Czachorowskiego - ekologa, entomologa i hydrobiolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.