Święto miast partnerskich w obliczu wojny w Ukrainie

Święto Miast Partnerskich, organizowane przy okazji Dni Giżycka, co roku stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania zwyczajów i tradycji naszych partnerów. Barwne, radosne, przepełnione tańcem i gwarą święto z uwagi na trwającą w Ukrainie wojnę, zmienia w tym roku charakter.

Nie odwołujemy święta, jednak będzie mało ono wymiar symboliczny. Nie zapraszamy przedstawicieli miast partnerskich i tamtejszych zespołów, nie będzie więc tradycyjnych prezentacji i stoisk. Nie zabraknie jednak dobrej, integrującej zabawy. Nawiązując do Oświadczenia Rady Miejskiej w Giżycku „Solidarni z Ukrainą”, podczas wydarzenia chcemy szczególnie podkreślić wsparcie wobec naszego partnerskiego Dubna.

 

Niedziela 29 maja wypełniona będzie przyjaźnią i tolerancją wobec odmiennych kultur. Na Plaży Miejskiej odbędą się dedykowane koncerty oraz zbiórka charytatywna na rzecz mieszkańców Dubna. Gwiazdą wieczoru będzie wyjątkowa Kayah, artystka udzielająca się charytatywnie na rzecz Ukrainy. Wcześniej zaprezentuje się giżycki chór Kamerton, działający przy Oddziale Mazurskim Związku Ukraińców w Polsce.

 

 

 


Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2022 r. „Solidarni z Ukrainą”

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Giżycka, Rada Miejska oświadcza co następuje:

 

„Wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili, a zło zatriumfuje” - Edmund Burke

 

§1

W obliczu zbrodniczej agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą i suwerenną Ukrainę wyrażamy pełną solidarność z mieszkańcami naszego miasta partnerskiego — Dubna, jak również całej Ukrainy. Łączymy się ze wszystkimi wolnymi ludźmi stającymi dziś po stronie wolności i prawa do samostanowienia, potępiamy jednocześnie wszelkie działania wymierzone w życie i zdrowie obywateli i integralność terytorialną Ukrainy. Łączymy się w bólu ze wszystkimi zatroskanymi o los swoich najbliższych, wszystkimi zmuszonymi do opuszczenia swoich domów oraz ojczyzny i deklarujemy pełną gotowość do podjęcia wszelkich działań humanitarnych na rzecz Ukrainy i jej mieszkańców, tak tu na miejscu, jak też wysyłając niezbędną pomoc na prośbę władz Dubna.

 

Wojny zmieniają wiele. To wojna sprawiła, że Mazury są wspólną ojczyzną Polaków i Ukraińców. Dziś, po ponad 70 latach zdajemy egzamin nie tylko z naszej zdolności do współpracy, ale i solidarności z przyjaciółmi w potrzebie. Wierzymy, że zdecydowany głos sprzeciwu wszystkich ludzi dobrej woli, Nasze NIE DLA WOJNY W UKRAINIE, w połączeniu z determinacją społeczności międzynarodowej, przyniesie szybki pokój Ukrainie i naszym przyjaciołom z Dubna. Wierzymy, że wolna Ukraina wyjdzie z tej wojny zwycięska. Wolna Ukraina to wolna Polska, wolna Polska to wolna Europa.

 

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku do przekazania Oświadczenia:

  1. Ambasadorowi Ukrainy w Polsce.

  2. Radzie Miasta Dubna.

  3. Radzie Powiatu Giżyckiego.

  4. Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku

dr Robert Kempa