Podstawy prawa w organizacji pozarządowej | Bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego na bezpłatne szkolenie w formie on-line.

 

„Podstawy prawa w organizacji pozarządowej”

Wtorek 14 czerwca 2022 r.
w godz. 14.00-20.00

Szkolenie poprowadzi pani Wioletta Banasiewicz - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2005 r. związana z organizacjami pozarządowymi, w tym jako Prezes Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej BONUS PASTOR.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – skan formularza) do biura projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13), e-mail: doradca@mazurylgr.pl

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz zgłoszenia:
Biuro Projektu: Ogonki, ul. Letniskowa 13, 11-600 Węgorzewo

tel. +48 513 568 011
e-mail: doradca@mazurylgr.pl
oraz na stronie www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „ZMIANA SYSTEMOWA W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


DO POBRANIA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

PROGRAM SZKOLENIA