Pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19 w 2021 r.

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 w 2021 ROKU

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 maja podjęto uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi kolejny instrument wsparcia udzielanego giżyckim firmom przez miejski samorząd mający na celu łagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych z powodu COVID-19.  

Tym razem pomoc skierowano do przedsiębiorców z tych branż, którym w I kwartale 2021 roku w związku z epidemią COVID-19 czasowo ograniczono możliwość prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na:

  1. prowadzeniu hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (wyszczególnione w PKD w podklasie 55.10.Z) oraz prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (wyszczególnione w PKD w podklasie 55.20.Z);
  2. prowadzeniu restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (wyszczególnione w PKD w podklasie 56.10.A);
  3. przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (wyszczególnione w PKD w podklasie 56.21.Z);
  4. działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (wyszczególnionej w PKD w podklasie 85.51.Z i 93.13.Z);
  5. działalności w zakresie fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (wyszczególnionej w PKD w podklasie 96.02.Z).

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest pogorszenie płynności finansowej z powodu COVID-19 rozumiane jako spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% (przyznawane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021r.)

Zwolnienie nie obejmuje gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalność gospodarczej dotyczącej wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

W celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy zobowiązani są złożyć w terminie do 15 lipca 2021r. następujące dokumenty:

  • Wniosek (załącznik nr 1 do uchwały),
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną
    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków (załącznik nr 2 do uchwały),
  • Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1 i ZIN-2, a w przypadku osób zobowiązanych do składania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 – korektę deklaracji wraz z załącznikami ZDN-1 i ZDN-2.

 

WNIOSEK I POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA DOSTĘPNE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ : POBIERZ

Wnioski można składać pisemnie oraz drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą e-PUAP.

Uchwała Nr XLII43/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie od 30 czerwca 2021r.