POROZMAWIAJ ZE SWOIM BURMISTRZEM | W każdy poniedziałek

Urząd Miejski w Giżycku z uwagi na bezpieczeństwo, ograniczył bezpośrednią obsługę klienta. Wszystkie zadania są realizowane. Sprawy które nie wymagają kontaktu bezpośredniego rozwiązuje się w trybie alternatywnym tj. poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny.
W dalszym ciągu zapraszamy na cotygodniowe spotkania z Burmistrzem Miasta Giżycka, który będzie przyjmował mieszkańców, klientów Urzędu tradycyjnie w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, tyle że telefonicznie.

Zapraszamy do kontaktu 


87 7324 113


 
Szczegółowe zasady organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 określa Zarządzenie nr 452/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z 15 października 2020 r. i Zarządzenie Nr 473/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka nr 452/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 
 
 
 
Fot. mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir