Prace w Kanale Łuczańskim ruszą 23 stycznia

23 stycznia rozpocznie się remont Kanału Łuczańskiego. Inwestycję wartą niemal 68 mln złotych, do końca listopada, ma zrealizować Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o.o.

Intensywność i zakres prowadzonych prac w kanale prawdopodobnie wpłynie na konieczność zamknięcia tej drogi wodnej.

Kanał Łuczański

Efektem wielomiesięcznych robót będą:

  • nowe nabrzeża
  • pogłębiona droga wodna na całej szerokości, do minimalnej głębokości 1,60 m,
  • podświetlenie brzegu kanału wkomponowane w jego obrys, od wlotu kanału z jeziora Niegocin do kładki dla pieszych
  • nowy zintegrowany system informacji na tablicach LED (nad kanałem i nad drogami w mieście)

Przypominamy o konieczności usunięcia wszystkich prywatnych urządzeń i rzeczy zlokalizowanych nad brzegiem kanału.

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach  wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale  Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014–2020.