Prawa pracowników sezonowych | Kampania

Kampania informacyjna Europejskiego Urzędu Pracy nt. praw pracowników sezonowych w UE

 

W czerwcu Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października br.

 

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom.

 

Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE.

 

W kampanię zaangażowane są państwa członkowskie UE, a także Komisja Europejska, Europejska platforma do walki z pracą nierejestrowaną, sieć EURES (Europejska Sieć Służb Zatrudnienia) oraz partnerzy społeczni z tych państw.

 

 

 

Informacje, plakat: organizator kampanii, PUP Giżycko

grafika nagłówek: pixabay.com