Roczny Program Współpracy z NGO

Przedstawiamy Państwu: „Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przyjęty uchwałą nr LXXII/130/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2022 r. 

 

Roczny Program Współpracy z NGO 2023 

 

Celem programu jest przede wszystkim lepsze wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Giżycko poprzez korzystanie z potencjału organizacji pozarządowych, a także zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych.

Program promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad uczestnictwa sektora organizacji pozarządowych w podejmowaniu istotnych decyzji.

Roczny program współpracy wyznacza obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców.