Projekty rekomendowane do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego Giżycka na rok 2014

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 6 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie listy projektów  rekomendowanych do realizacji w ramach „budżetu partycypacyjnego” Miasta Giżycka na rok 2014

 

Działając na podstawie §6 uchwały nr XLI/24/2014 Rady Miejskiej w Giżycku  z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  społecznych z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta na rok 2014 ogłaszam listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach „budżetu partycypacyjnego” Miasta Giżycka na rok 2014:

 

 

Lp.

 

Tytuł projektu

 

 

Wartość projektu

 

STREFA  OGÓLNOMIEJSKA – 45 893 zł

 

 

 

1

 

 

„Herb miasta umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej’

 

 

30 000 zł

 

2

 

„Pomoc klubowi GKS Mamry Giżycko”

 

 

13 500 zł

 

STREFA I – 28 361 zł

 

 

1

 

 

„Remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do końca terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 8”

 

27 000 zł

 

STREFA II – 27 178 zł

 

 

1

 

 

„Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni ul. Przyszłość”

 

5 000 zł

 

2

 

 

„Naprawa fragmentu drogi dojazdowej przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku”

 

22 178 zł

 

STREFA III – 33 546 zł

 

 

1

 

 

„Zagospodarowanie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Kolejowej 8 w Giżycku”

 

20 000 zł

 

STREFA IV – 35 691 zł

 

 

1

 

 

„Przebudowa i modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego 13 i 13A”

 

35 691 zł

 

STREFA V – 29 331 zł

 

 

1

 

 

„Oczyszczenie stawu parkowego przy Sienkiewicza”

 

20 000zł

 

 

 


 

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 6.08.2014 r.

w sprawie wyników głosowania w ramach „budżetu partycypacyjnego” Miasta Giżycka na rok 2014

               

Działając na podstawie §5 ust.7 uchwały nr XLI/24/2014 Rady Miejskiej w Giżycku     z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  społecznych   z mieszkańcami Giżycka na temat części Budżetu Miasta na rok 2014 ogłaszam:

§1. Wyniki głosowania na projekty w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Giżycka na temat części wydatków z budżetu Miasta Giżycka zwanych „Budżetem partycypacyjnym”:

 

1)      Liczba ważnie oddanych głosów – 1810, w tym:

a)      strefa I    – 914 głosów;

b)      strefa II   – 164 głosy;

c)       strefa III  – 206 głosów;

d)      strefa IV  – 368 głosów;

e)      strefa V   – 158 głosów.

 

2)      Liczba kart do głosowania nieważnych – 37

3)      Liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne projekty przedstawia ranking projektów:

RANKING  PROJEKTÓW

 

 

Lp.

 

Tytuł projektu

 

 

Liczba punktów

 

STREFA  OGÓLNOMIEJSKA

 

 

 

1

 

 

„Herb miasta umieszczony na prostokątnym wolnym polu pylonu kładki spacerowej’

 

 

5505

 

2

 

„Pomoc klubowi GKS Mamry Giżycko”

 

 

3106

 

3

 

„Dokarmianie bezdomnych kotów na terenie Giżycka”

 

 

1554

 

 

4

 

 

„Giżycki turniej koszykówki ulicznej”

 

1441

 

5

 

 

„Pomocna dłoń”

 

1403

 

6

 

 

„Giżycko bez psich odchodów”

 

1236

 

7

 

 

„Bezpłatna linia komunikacji miejskiej”

 

1046

 

8

 

 

„Zjeżdżalnia linowa dla dzieci typu kolejka górska”

 

1010

 

9

 

 

„Montaż kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu                  ul. Sikorskiego i 3 Maja”

 

299

 

10

 

 

„Akcja informacyjna propagująca ustawę o ochronie zwierząt”

 

221

 

11

 

 

„Wykonanie dojścia betonowego do fontanny przy                                ul. Warszawskiej od istniejącego chodnika”

 

116

 

STREFA I

 

 

1

 

 

„Remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do końca terenu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 8”

 

3642

 

2

 

 

„Oświetlenie ul. Rajskiej”

 

212

 

STREFA II

 

 

1

 

 

„Wykonanie dokumentacji wymiany nawierzchni ul. Przyszłość”

 

623

 

2

 

 

„Naprawa fragmentu drogi dojazdowej przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku”

 

302

 

STREFA III

 

 

1

 

 

„Zagospodarowanie wód opadowych z terenu przyległego do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Kolejowej 8 w Giżycku”

 

1187

 

STREFA IV

 

 

1

 

 

„Przebudowa i modernizacja parkingu przy ul. Daszyńskiego 13 i 13A”

 

1494

 

2

 

 

„Rowery z ulicy na chodnik Królowej Jadwigi”

 

779

 

3

 

 

„Zasadzenie drzew na terenie miejskim przy granicy działki 208/6 od strony południowej i wschodniej”

 

397

 

4

 

 

„Giżyckie sypialnie bez psich odchodów”

 

343

 

STREFA V

 

 

1

 

 

„Oczyszczenie stawu parkowego przy Sienkiewicza”

 

638

 

2

 

 

„Parking przy Staszica”

 

327