Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przywrócenie kwatery wojennej z czasów I wojny światowej

Fala

Gmina Miejska Giżycko realizuje zadanie pn. „Przywrócenie kwatery wojennej z czasów I wojny światowej na zabytkowym cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku, etap I”, realizowane przy współfinansowaniu ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU 2022.

Celem zadania jest przywrócenie kwatery wojennej z czasów I wojny światowej znajdującej się na zabytkowym cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku. Do listopada br. kwatera była uznawana za całkowicie zniszczoną. Do jej odkrycia doszło przypadkowo podczas odwiedzania grobów na Wszystkich Świętych w 2021 r., kiedy natrafiono na dwa nagrobki do niedawna przysypane warstwą piasku. Wg zachowanych planów kwatery są one położone in situ. Gmina Miejska Giżycko w porozumieniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych planuje odsłonięcie zasypanej kwatery metodą

archeologiczną oraz zaplanowanie jej renowacji i rekonstrukcji w miarę potrzeb.

Jakościowym rezultatem realizacji zadania będzie przywrócenie mieszkańcom, turystom i badaczom miejsce pamięci I wojny światowej, która odcisnęła wielkie piętno na historii dzisiejszego Giżycka. Kwatera zostanie objęta opieką przez Miasto Giżycko. Przy realizacji zadania wnioskodawca podejmie współpracę z:

- Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej, organizacją pozarządową o profilu naukowym, zajmującą się badaniami

o działalnością popularyzatorską w zakresie dziedzictwa I wojny światowej (www.wielka-wojna.pl, profil fb: Dziedzictwo

Wielkiej Wojny)

- Stowarzyszeniem Wspólnota Mazurska z Giżycka, działającym na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Projekt przewiduje udział wolontariuszy.

 

Na proponowane zadanie składają się następujące działania:

- prace archeologiczne których celem będzie odsłonięcie kwatery z zarysami grobów jednostkowych i zbiorowych oraz zachowanych nagrobków

- opracowanie programu renowacji lub/i częściowej rekonstrukcji kwatery z wykorzystaniem wyników badań archeologicznych oraz zachowanej dokumentacji archiwalnej.

 

Całkowita wartość zadania: 13 170 zł, w tym dofinansowanie z MKiDN to 9 170,00 zł.

 

Okres realizacji projektu 06.07.2022 r. – 31.12.2022 r.

Kwatwra

 

Fot.UM