Remont kanału Piękna Góra

7 września Robert Chciuk – zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Oskar Kielczyk - właściciel firmy „Hydrobud Kielczyk Sp. J.” podpisali umowę na remont kanału Piękna Góra na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W konferencji prasowej zorganizowanej z tej okazji, jako reprezentant strony samorządowej, uczestniczył burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.   

 

Zgodnie z informacją Wód Polskich przebudowa obejmie:

  • 140 m umocnień kanału wraz z korektą główki wyjściowej na jez. Kisajno,
  • udrożnienie kanału do głębokości 1,6 m,
  • udrożnienie 50 m odcinka zatoki jez. Tajty przed kanałem.

Koszt remontu to prawie 3 mln zł. Prace potrwają do marca 2022 r.   Zadanie realizowane jest w ramach III - ostatniego etapu zadania pod nazwą "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III - remont śluzy "Guzianka I", remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.  

 

Fot. UM Giżycko/ A. Dębek    

 

Szczegóły na stronie https://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/1274-rozpoczyna-sie-remont-kanalu-piekna-gora-na-wjm-2?fbclid=IwAR139Tpw1oPdFuWoKzYYSGy1w-KYrwIs8m1ApT25qJckdm07NZpekur6SDc