Gospodarka

Gospodarka

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Rewitalizacji

Fala

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

 

Zrealizowane etapy:

 

DIAGNIZA I DELIMITACJA

 

Opracowano Diagnozę delimitacyjną na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Giżycka.

Przeprowadzono Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Zarządzenie Nr 1291/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13.12.2023r.) Link do zarządzenia w BIP.

Dnia 27 marca 2024 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Giżycku została podjęta Uchwała nr C/43/2024 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka. Link do uchwały w BIP.

 

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 9 kwietnia 2024 r., poz. 2034 Uchwały nr C/43/2024 z 27 marca 2024 r. Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Giżycka. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.