Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Fala

 


 

bip.gizycko.pl/rzadowy_fundusz_inwestycji_lokalnych

Inwestycje Gminy Miejskiej Giżycko z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku - dofinansowanie 1 380 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 4 580 000,00 zł.
  2. Wykonanie wiat komunalnych - dofinansowanie 350 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 493 000,00 zł.
  3. Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Giżycku - dofinansowanie 1 605 891,00 zł, całkowita wartość inwestycji 4 279 585,00 zł.
  4. Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - dofinansowanie 323 338 zł, całkowita wartość inwestycji 4 989 845,00 zł.
  5. Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - dofinansowanie 10 200 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 13 000 000,00 zł.
  6. Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku - dofinansowanie 650 000,00 zł, całkowita wartość inwestycji 650 000,00 zł.
  7. Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - dofinansowanie 31 740,00 zł, całkowita wartość inwestycji 2 764 488,00 zł.
  8. Przebudowa fragmentu drogi ul. Andrzeja Struga w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych - dofinansowanie 15 045,00 zł, całkowita wartość inwestycji 35 000,00 zł.
  9. Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku - dofinansowanie 46 322,00 zł, całkowita wartość inwestycji  50 000,00 zł.
  10. Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie 336 861 zł, całkowita wartość inwestycji 1 450 000,00 zł.