LXIX Sesja Rady Miejskiej | 30 sierpnia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 30 sierpnia (wtorek) 2022 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXIX sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXIX sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Wręczenie medali za szczególne zasługi dla miasta Pani Annie Lachowicz - Wawrzyniak
  i Panu Jerzemu Piekarskiemu.
 4. Przyjęcie ślubowania nauczycieli i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 5. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXV/10/2022 z 02.06.2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXVI/11/2022 z 08.06.2022 r.
 7. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXVII/12/2022 z 22.06.2022 r.
 8. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXVIII/13/2022 z 29.06.2022 r.
 9. Komunikaty i informacje.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Giżycko w roku szkolnym 2022/23. PROJEKT NR 1
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/64/2021 Rady Miejskiej
  w Giżycku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Olsztyńską oraz Kanałem Łuczańskim i ogródkami działkowymi. PROJEKT NR 2
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Giżycka na lata 2022 – 2025. PROJEKT NR 3
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. PROJEKT NR 4
 15. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 5
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. PROJEKT NR 6
 17. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. PROJEKT NR 7
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. PROJEKT NR 8 

Terminy posiedzeń komisji:

 1.  Komisja Finansów i Gospodarki – 08.2022 r. godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego
  w Giżycku.
 2. Komisja Spraw Społecznych – 08.2022 r. godz. 15.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego
  w Giżycku.