Relacja z rajdu rowerowo pieszego "Giżycko- SoVeTSk"

W piątek 17 września w Giżycku odbył się rajd rowerowo-pieszy "Giżycko- SoVeTSk". Podczas wydarzenia oficjalnie otwarto trasę rowerowo-pieszą wraz z nowopowstałą infrastrukturą i wyremontowanym fragmentem Muru Carnot’a XIX-wiecznej Twierdzy Boyen. Inwestycje i wydarzenie realizowane przez Miasto Giżycko i #Sovetsk w ramach projektu UE Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 - „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”.  

 

Organizacja rajdu to okazja do świętowania i pokazania rezultatu projektu  dofinansowanego w 90% z Programu Współpracy transgranicznej Polska- Rosja 2014-2020” . Udało nam się wyremontować 1/8 muru Carnot’a wraz z oświetleniem od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej. A także uruchomić oznakowaną trasę pieszo-rowerową (3729 m) oraz MTB –trasa dla rowerów górskich (1899 m), łącznie 5628 m - informuje Jagoda Nowicka kierownika Biura Projektów Urzędu Miejskiego. Podobne działania realizuje nasz partner projektu Miasto Sowieck, który uruchomi trasę rowerową wokół jeziora wraz z dodatkowym wyposażeniem. Mimo braku możliwości udziału w wydarzeniu oraz spotkań myślę, że nasza współpraca przebiega pomyślnie.  Projekt ten zwiększył nasz potencjał transgraniczny, dzięki poprawie infrastruktury rowerowej. Pozdrawiam Sowieck! - dodaje Pani Jagoda.  

 

 

Umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Miejską Giżycko (Polska) a Administracją Rejonu Miasta Sowietsk (Sowietsk, Federacja Rosyjska) podpisano 30 września 2019 r.

 

Beneficjent wiodący: Gmina Miejska Giżycko
Beneficjent: Administracja Miasta Sowieck
Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 EUR, w tym
Dofinansowanie projektu: 1 752 887,40 EUR


Całkowita wartość projektu po stronie Giżycka: 1 032 467,95 EUR, w tym dofinansowanie 929 721,16 EUR (90%).
Całkowita wartość projektu po stronie Sowiecka: 915 184,72 EUR, w tym dofinansowanie 823 166,24 EUR (90%).
Czas trwania projektu: 24 miesiące
Okres realizacji projektu: 01.12.2019 -30.11.2021r.

 

Fot. gizycko.pl / J. Maciejewska-Kucfir, M. Kulas-Szyrmer