Strategia rozwoju elektromobilności | konsultacje społeczne

Miasto Giżycko przystąpiło do przygotowania


„Strategii rozwoju elektromobilności


dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”.


 


  Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Giżycka i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości. W dokumencie tym nastąpi określenie kierunków podejmowanych działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenie potrzeb w zakresie polityki transportowej w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych. Zaplanowane działania uwzględnią ponadto zachowania, preferencje i możliwości uczestników systemu komunikacyjnego – kierowców i pasażerów w transporcie indywidualnym i publicznym, zidentyfikowane w drodze analizy danych i zachowań oraz szerokich konsultacji społecznych celem najlepszego dopasowania.


Aby podjęta inicjatywa przyniosła wymierne skutki, niezbędna jest współpraca całej społeczności miasta, dlatego publikujemy ankietę internetową, aby poznać Państwa opinię na temat wprowadzenia elektromobilności: ekonsultacjegizycko.eboi.pl/projekty/45/konsultacje-spoleczne-dot-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-dla-miasta-gizycka


Opublikowana ankieta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Giżycka. Zawarte w niej pytania dotyczą opinii m.in. na temat elektromobilności, transportu publicznego, systemu rowerowego, parkowania oraz carpoolingu, a także sposobu codziennego przemieszczania się po terenie miasta. Przewidywany czas wypełnienia wynosi około 10 minut. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety do 19 kwietnia 2020 roku. Liczymy na aktywny udział, który pomoże nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i przyczyni się do poprawy jakości życia w naszym mieście. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i z góry dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. Słowem wstępu, elektromobilność to szereg działań mających na celu rozpowszechnić stosowanie pojazdów elektrycznych zarówno w komunikacji publicznej jak i prywatnej, ładowanych przy pomocy stacji ładowania zlokalizowanych w miejscach publicznych lub na terenie prywatnej posesji. Elektromobilność to także promowanie przemieszczania się zeroemisyjnymi środkami transportu, jak np. rower lub hulajnoga oraz wszelkie działania podjęte w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalin samochodowych. Miasto Giżycko realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju elektromobilności w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego ”Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.  


fot. pixabay.com