2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja - budynki oświatowe na terenie Gminy Miejskiej

Fala

 

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko”

 

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa i głęboka termomodernizacja 10 budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Giżycku:

 • Gimnazjum Nr 1 wraz z salą gimnastyczną przy ul. Gimnazjalnej 1,
 • Gimnazjum Nr 2 wraz z salą gimnastyczną oraz biblioteką przy ul. Warszawskiej 39,
 • Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Drzymały 9,
 • Przedszkole Miejskie Nr 4 przy ul. Jagiełły 3,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. 3 Maja 21,
 • Zespól Szkół Nr 1 przy ul. Wiejskiej 50,
 • budynek wykorzystywany na działalności edukacyjną przy ul. Olsztyńskiej 6A.

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 11 marca 2016r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 22 marca 2018r.

Zakończenie finansowe realizacji projektu: 25 sierpnia 2020r.

 

Cel projektu

 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

 

Cele szczegółowe

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Giżycko, poprzez redukcję kosztów ogrzewania (problemy : niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);
 • Podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji budynków użyteczności publicznej (problem: wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);
 • Zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na ciepło (problemy : niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);
 • Wzrost świadomości użytkowników budynków użyteczności publicznej na temat pożytków z ograniczenia zużycia zasobów energetycznych budynków użyteczności publicznej (problem: niska świadomość użytkowników budynków użyteczności publicznej objętych projektem w zakresie oszczędności energetycznej);
 • Wzrost komfortu przebywania oraz użytkowania budynków użyteczności publicznej objętych projektem poprzez wzrost efektywności energetycznej tychże budynków (niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej).

 

Planowany efekt

 

Dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej nastąpi redukcja kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych. Podniesienie świadomości pracowników i użytkowników budynków użyteczności publicznej w zakresie gospodarowania energią. Zmniejszy się emisja CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska.

 

 

Wartość projektu:  12 304 751,75 zł

Współfinansowanie UE:  4 171 667,27 zł

Współfinansowanie krajowe  z budżetu państwa: 463 518,58 zł

 

Etapy projektu:

 • Prace przygotowawcze;
 • Ogłoszenie przetargu;
 • Roboty budowlane;
 • Promocja projektu.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Przedszkole nr 1Przedszkole nr 4Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3Szkoła Podstawowa nr 3Szkoła Podstawowa nr 4

 

Fot. Paweł Masiak, praktyka szkolna UM Giżycko