Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Transgraniczne warsztaty artystyczne „Pod gwiaździstym niebem"

Fala

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska -
Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

INTERREG III A/TACIS CBC

TRANSGRANICZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
„POD GWIAŹDZISTYM NIEBEM“
– MIEJSCEM SPOTKAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY


GIŻYCKO - VARENA

 

Wartość projektu:

207.520 zł, z czego 75 % czyli 155.640 zł pozyskano z Interregu III A

 

Koordynator projektu:

Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku


W ramach projektu odbył się m.in. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Europejskiej „Z piosenką po Europie” 12 maja 2006 roku w Szkole Podstawowej Nr 7.

 

W poprzednich trzech edycjach Festiwalu udział brali uczniowie ze wszystkich giżyckich szkół podstawowych oraz szkoła z Wilkas. Początkowo był to konkurs piosenki angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej (uczniowie SP 7 uczą się tych trzech języków), ale od dwóch lat dzieci mogą prezentować piosenki we wszystkich językach UE.

 

Jednym z ważniejszych elementów angażujących uczniów w przyswajanie języka obcego jest wykorzystanie wiedzy w praktyce – w tym śpiewanie piosenek. Ideą festiwalu jest wspaniała zabawa przy jednoczesnym realizowaniu aspektów dydaktyczno – wychowawczych. W tym roku impreza po raz pierwszy miała wymiar międzynarodowy - dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski w Giżycku środków UE w festiwalu uczestniczyły dzieci z litewskiej Vareny.

 

 

 

W festiwalu udział wzięła 50-osobowa grupa dzieci z Giżycka oraz 20-osobowa grupa dzieci z Vareny w wieku 10-14 lat. Goście wzięli udział w konkursowych zmaganiach, a także zaprezentowali pokaz tańca współczesnego. Litewscy goście będą przebywali w Giżycku 3 dni (11-13 maja), poznali jego zabytki oraz inne atrakcje. Odbyła się również wspólna dyskoteka i ognisko.

 

 

 

15 lipca 2006r. w Giżycku odbyło się uroczyste podsumowanie Transgranicznych warsztatów teatralnych, które rozpoczęły się na początku wakacji letnich w Varenie i kontynuowane były w Giżycku.

 

 

W Varenie przebywała 33-osobowa grupa młodzieży z Giżycka w wieku 14 – 16 lat (w tym 3 opiekunów).

 

 

 

Wśród atrakcji była wycieczka do Wilna i Trok.

 

 

W Giżycku od 6 do16 lipca 2006r. przebywała 33-osobowa grupa młodzieży z Vareny. Podczas 20 dni warsztatów (4 godz. dziennie zajęć) – 10 dni w Varenie i 10 dni w Giżycku, młodzież miała okazję poznać techniki aktorskie.

 

 

Podczas uroczystego zakończenia warsztatów, na scenie Giżyckiego Centrum Kultury młodzi uczestnicy projektu zaprezentowali scenki kabaretowe, a także pokaz tańca towarzyskiego i współczesnego.


 

Podczas spotkania odbyła się również prezentacja multimedialna z informacjami o projekcie.

 

 

W ramach projektu zrealizowano w dniach 11 - 17 września 2006 transgraniczne warsztaty artystyczne.

 

 

W warsztatach artystycznych uczestniczyła 40-osobowa grupa dzieci z Vareny oraz 250 osób z giżyckich szkół w wieku 10 – 14 lat. Warsztaty odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.20 – 11.00, warsztaty o charakterze plastycznym w Sali Sportowej SP4, natomiast warsztaty muzyczne w Giżyckim Centrum Kultury.

 

W sobotę (16 września 2006 r.) w godz. 12.00 – 13.30 na Placu Grunwaldzkim odbył się happening z udziałem młodzieży polsko – litewskiej, natomiast o godz. 14.00 w Giżyckim Centrum Kultury nastapiło uroczyste zakończenie projektu połączone z wystawieniem prac plastycznych.

 

Podczas Transgranicznych warsztatów artystycznych „Pod gwiaździstym niebem“ polskie i litewskie dzieci miały szansę poznania regionu sąsiada, jego kultury, historii i lokalnych tradycji. To okazja również do wykorzystania znajomości języka angielskiego.

 

Dodatkowo uczestnicy poznali walory kulturalne, turystyczne i naturalne regionu. Podczas wymiany prowadzono zajęcia sportowe, kulturalne i artystyczne (w programie m.in. wycieczki krajoznawcze, seanse filmowe, basen, ogniska). Dzięki projektowi dzieci i młodzież miały możliwość rozwinięcia swoich zdolności artystycznych.