URZĄD MIEJSKI | ZAŁATW SPRAWĘ TELEFONICZNIE

Urząd Miejski w Giżycku od poniedziałku 19 października zmienia tryb organizacji pracy. Wszystkie zadania będą realizowane, jednakże z uwagi na bezpieczeństwo, pewnym ograniczeniom ulegnie bezpośrednia obsługa klienta.


 
 
 
KONTAKTY DO POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW I BIUR:
Punkt Obsługi Klienta 

Sekretariat

Sekretarz Miasta 

Skarbnik Miasta 

Straż Miejska

Wydział Spraw Obywatelskich 

Urząd Stanu Cywilnego 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Mienia 

Biuro Projektów 

Wydział Planowania i Inwestycji 

Wydział Finansowo-Księgowy – Referat Podatkowy 

Wydział Finansowo-Księgowy – Referat Budżetowy

Wydział Ogólny

Rada Miejska 

Biuro Informatyki

Biuro Promocji i Polityki Społecznej
  • 604 427 236 Kierownik BPS
  • 798 112 125 Giżycka Karta Dużej Rodziny, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Teleopieka
  • 87 7324 137 organizacje pozarządowe, Giżycki Budżet Obywatelski, Granty
  • 798 617 629 Giżycka Karta Mieszkańca
  • 87 7324 152 publikacje na mojegizycko.pl
    e-mail: promocja@gizycko.pl

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 
PRZYDATNE INFORMACJE: WWW.MOJEGIZYCKO.PL/KORONAWIRUS