Projekty realizowane przed 2007 r.

Projekty realizowane przed 2007 r.

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana młodzieży-poprzez historię i kulturę poznajmy siebie

Fala

Euroregion Niemen
Program Współpracy Przygranicznej Phare
Region Morza Bałtyckiego 2002
Fundusz Małych Projektów

Projekt pod patronatem Euroregionu Niemen

 

„Wymiana młodzieży-poprzez historię i kulturę poznajmy siebie”

 

o wartości 29 963, 72 EUR otrzymał dofinansowanie

w wysokości 23,970 EUR (80% całkowitego kosztu projektu)

decyzją Komisji Europejskiej ze środków Wspólnoty Europejskiej

w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare

w Regionie Morza Bałtyckiego, edycja Phare 2002.

 

Czas trwania projektu:

11 miesięcy (1 października 2004 r. – 31 sierpnia 2005 r.)

 

Koordynator projektu:

Wydział Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Projekt dotyczy zimowej i letniej wymiany młodzieży szkolnej

z Giżycka i litewskich Trok

 

Odległość dzieląca Giżycko i Troki nie jest duża, co stanowiło czynnik ułatwiający zacieśnienie współpracy. Miasta pragnęły dotychczasową współpracę między klubami sportowymi poszerzyć o inne dziedziny życia lokalnego. Głównym celem projektów było nawiązanie trwałych kontaktów transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną, poprzez poszerzenie wiedzy o kulturze i historii regionu sąsiada. Wymiana młodzieży szkolnej pozwoliła jej uczestnikom poznać region sąsiada, przybliżyć jego kulturę i historię.

 

 

W wymianie uczestniczyła 80-osobowa grupa młodzieży z Giżycka i Trok w wieku 14-16 lat a także nauczyciele, animatorzy kultury, jak również samorządy i jednostki im podległe, zajmujące się młodzieżą. Dzięki kontaktom nawiązanym w ramach wymiany obydwie społeczności lokalne mogły pośrednio poznać się nawzajem.

 

 

Podczas wymiany zimowej młodzież uczestniczyła w zajęciach sportowych, kulturalnych, artystycznych, natomiast podczas wymiany letniej przeprowadzone zostały warsztaty teatralne, które zakończyły się wystawieniem spektaklu teatralnego. Dzięki warsztatom teatralnym młodzież miała okazję wykazać się inwencją twórczą.

 

 

 

Głównym działaniem projektu realizowanego przez 11 miesięcy (zakończenie nastąpiło 31 sierpnia 2005r.) były spotkania i wymiana młodzieży z Giżycka i Trok. Młodzież uczestniczyła w przedsięwzięciach o charakterze artystycznym, przygotowała m.in. spektakl teatralny. Główny nacisk położony był na utrzymanie i promocję lokalnych tradycji kulturowych. Rozwój tej współpracy był możliwy dzięki wsparciu funduszami pomocowymi Unii Europejskiej.

 

 

W ramach projektu:

26 – 27 listopada 2004 r.

Wizyta giżyckiej delegacji w Trokach

 

 

Podczas wizyty giżyckiej delegacji w Trokach ustalone zostały zimowe terminy przyjazdu młodzieży trockiej do Giżycka i wyjazdu młodzieży giżyckiej do Trok, omówiono również kryteria wyboru młodzieży do wymiany zimowej.

 


13 - 14 grudnia 2004 r.
Wizyta trockiej delegacji w Giżycku

 

 

 

Podczas pierwszego dnia wizyty delegacji trockiej w Giżycku odbyło się spotkanie robocze, na którym zostały przedstawione przez urzędników z Trok: miejsce noclegu i wyżywienia oraz program pobytu młodzieży giżyckiej w Trokach w dniach 17 – 27 stycznia 2005 r. Drugiego dnia wizyty delegacja trocka z koordynatorem projektu zwiedziła Dzienne Centrum Aktywności przy ul. Dąbrowskiego w Giżycku.

 

 

4 – 14 stycznia 2005 r.

Przyjazd młodzieży trockiej do Giżycka

 

 

 

 

Program pobytu młodzieży trockiej w Giżycku obejmował m.in..: zwiad terenowy po najbliższej okolicy; spacer brzegiem jeziora, basen, wycieczkę do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (zajęcia plastyczne wyrób „garnków”, kilimów, sztucznych kwiatów, zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa), Gierłoży, Mazurskiego Muzeum Owczarnia, Kadzidłowa, Świętej Lipki, Kruklanek i „Rezerwatu Żubrów” w Puszczy Boreckiej – Wolisko, wycieczkę do Mikołajek „Tropikana”, turniej tenisa stołowego, zwiedzanie Twierdzy Boyen, gry i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, dyskoteki, udział w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Herody 2005”.

 

 

17-27 stycznia 2005 r.

Przyjazd giżyckiej młodzieży do Trok

 

 

 

Giżyckiej młodzieży w Trokach w ramach pobytu zapewniono m.in.: wieczór z młodzieżą trocką, która była w Giżycku 4-14 stycznia 2005 r., wycieczki do Wilna (łyżwy w Akropolis, wieża telewizyjna, zwiedzanie Starego Miasta i Katedry), wycieczkę do Trok (zwiedzanie zamku z przewodnikiem, Muzeum Karaimskie), atrakcje w Trockim Lesie (min. jazda konna, piknik, ognisko) i gospodarstwie agroturystycznym (łaźnia i bania rosyjska), wieczór tradycji litewskich (tańce, pieśni), gry i zabawy sportowe, zwiedzanie polskiej szkoły w Trokach i pokaz lekcji, wieczór pożegnalny z młodzieżą trocką.

 

 

 

13-14 maja 2005 r.

Wizyta giżyckiej delegacji w Trokach

 

 

 

 

W celu omówienia letnich wymian, giżycka delegacja pojechała do Trok, gdzie spotkała się ze starostą trockim i koordynatorem projektu po stronie litewskiej.

 

 

29-8 lipca 2005 r.

Przyjazd giżyckiej młodzieży do Trok

 

 

 

W ramach projektu latem giżycka młodzież przebywała w Trokach, gdzie prowadzone były zajęcia teatralne. Giżycczanie mieli oczywiście zapewnionych wiele atrakcji.

 

 

8-18 lipca 2005 r.

Przyjazd trockiej młodzieży do Giżycka

 

 

Podczas 10-dniowej wizyty 22 – osobowej grupy młodzieży z Trok w Giżycku kontynuowane były transgraniczne warsztaty teatralne.

 

 

 

18 lipca 2005 r.

Uroczyste zakończenie projektu

 

 

Projekt uwieńczony został wystawieniem spektaklu teatralnego, przygotowanego przez uczestników warsztatów. Podczas uroczystego spotkania 18 lipca 2005 r. nastąpiła również prezentacja przedstawiająca przebieg całego projektu.

 

 

Poprzez wymianę młodzieży nawiązane zostały trwałe kontakty transgraniczne pomiędzy młodzieżą. W wyniku realizacji projektu bardzo rozwinęły się również kontakty pomiędzy samorządami – w 2006 roku również odbył się cykl warsztatów teatralnych z udziałem innych partnerów z Litwy (miasto Varena) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A LT-PL-RU.

 

 

 

Realizacja projektu przyczyniła się do zacieśnienia stosunków partnerskich pomiędzy Trokami a Giżyckiem. W wyniku tego 28 maja 2005 r. podczas Dni Giżycka została podpisana umowa partnerska pomiędzy miastami, określająca dalsze kierunki współpracy.

 

 

Giżyckie Centrum Kultury w wyniku naszych kontaktów z Trokami nawiązało współpracę z Trockim Domem Kultury, w wyniku tego giżycki zespół wystąpił w listopadzie 2005 r. na Wieczorze Poetyckim w Trokach.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku kontynuuje organizację wspólnych turniejów piłkarskich oraz zawodów sportowych.