XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 28 KWIETNIA

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU odbędzie się 28 kwietnia (środa) 2021 r. o godz. 13.00 w trybie zdalnym.


  TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ: gizycko.tvmojegizycko.pl   Porządek XLI sesji Rady Miejskiej w Giżycku  (BIP – informacja o XLI sesji Rady Miejskiej w Giżycku):


 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXIX/4/2021 z dnia 31.03.2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr XL/5/2021 z dnia 15.04.2021 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości. PROJEKT NR 1
 7. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 2
 8. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 rok. PROJEKT NR 3
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. PROJEKT NR 4
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. PROJEKT NR 5
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. PROJEKT NR 6
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji. PROJEKT NR 7
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2020 rok.
 16. Komunikaty i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.