XLV Sesja Rady Miejskiej | 30 czerwca

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 30 czerwca (środa) 2021 r.
o godz. 15.00 w trybie zdalnym.

 
TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl
 
Porządek XLV sesji Rady Miejskiej w Giżycku (BIP – informacja o XLV sesji Rady Miejskiej w Giżycku):

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Giżycku.
  4. Debata nad „Raportem o stanie miasta za 2020 rok”.
  5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Giżycka wotum zaufania. PROJEKT NR 1
  6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za 2020 rok. PROJEKT NR 2
  7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 3.
  8. Komunikaty i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.