XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 28.05.2020 r.

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 28 maja (czwartek) 2020 r.
o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Ekomariny ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku


 
 

TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl


 
Porządek XXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku zwołanej w trybie nadzwyczajnym (BIP – informacja o XXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku):
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o aktualnej sytuacji w Gminie Miejskiej Giżycko.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020-2031. PROJEKT NR 1
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2020. PROJEKT NR 2
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu. PROJEKT NR 3
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2020 rok. PROJEKT NR 4
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 5
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 6
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmiński- Mazurskim. PROJEKT NR 7
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka w 2020 r. PROJEKT NR 8
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w roku szkolnym 2020/2021 dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. PROJEKT NR 9
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku


dr Robert Kempa