XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 26 SIERPNIA

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Ekomariny ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku


 
 
TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl
 
Porządek XXVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku (BIP – informacja o XXVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku):
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr 6/2020 sesji Rady Miejskiej w Giżycku
  z 24.06.2020r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020 – 2031. PROJEKT NR 1
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok. PROJEKT NR 2
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Giżycko w roku szkolnym 2020/21. PROJEKT NR 3
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. PROJEKT NR 4
 10. Zamknięcie sesji.

 
 

Przewodniczący


Rady Miejskiej w Giżycku


dr Robert Kempa