XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 28 października 2020

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 28 października (środa) 2020 r.
o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Ekomariny ul. Dąbrowskiego 14 w Giżycku


 

TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl


Porządek XXXI sesji Rady Miejskiej w Giżycku zwołanej w trybie nadzwyczajnym (BIP – informacja o XXXI sesji i projekty uchwał):
  1. Otwarcie sesji.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2020-2031. PROJEKT NR 1
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2020. PROJEKT NR 2
  4. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji. PROJEKT NR 3
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 4
  6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko”. PROJEKT NR 5
  7. Informacja Burmistrza w sprawie złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku
/-/
Robert Kempa