XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 18 stycznia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 18 stycznia (poniedziałek) 2021 r.
o godz. 13.00 w trybie zdalnym
.


TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tvmojegizycko.pl
 
Porządek XXXVI sesji Rady Miejskiej w Giżycku zwołanej w trybie nadzwyczajnym:
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenia prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2021-2031. Projekt Nr 1
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021rok.Projekt Nr 2
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko. Projekt Nr 3
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody. Projekt Nr 4
  6. Zamknięcie sesji.