XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU | 17 marca

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU odbędzie się 17 marca (środa) 2021 r. o godz. 14.00 w trybie zdalnym.


  TRANSMISJE z SESJI RADY MIEJSKIEJ: gizycko.tvmojegizycko.pl    


 


Porządek XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Giżycku zwołanej w trybie nadzwyczajnym (BIP – informacja o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Giżycku):


 


1. Otwarcie sesji, stwierdzenia prawomocności obrad.


2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. PROJEKT NR 1


3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. PROJEKT NR 2


4. Zamknięcie sesji.