Zbliża się termin płatności podatków lokalnych za 2021 rok

Zbliża się termin płatności podatków lokalnych za 2021 rok

 

Przypominamy, że 15 września 2021r. upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości oraz II raty podatku od środków transportowych za 2021r.

 

Zapłaty można dokonać przelewem lub w Banku PEKAO S.A. przy ul. Dąbrowskiego 12 w Giżycku (bez dodatkowych prowizji i opłat).

 

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego wskazany w decyzji podatkowej. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Referat Podatkowy Urząd Miejski w Giżycku, tel. 87 7324128