2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Zdalna Szkoła

Fala

Logo   W ramach konkursu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”    Gmina Miejska Giżycko otrzymała 99 999,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych.  Wartość dofinansowania stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.   Sprzęt zapewni wsparcie dla 5 szkół: Szkoła podstawowa nr 1 w Giżycku  Szkoła podstawowa nr 2 w Giżycku  Szkoła podstawowa nr 3 w Giżycku  Szkoła podstawowa nr 4 w Giżycku  Szkoła podstawowa nr 7 w Giżycku    Szacowana liczba uczniów objętych wsparciem: od 85 do 95 Szacowana liczba nauczycieli objętych wsparciem: od 5 do 15   W skali całego kraju przeznaczono 186 mln zł na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Laptopy trafią do osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.