Zmarł Michał Jasudowicz | Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Michała Jasudowicza Prezesa Związku Sybiraków Koło w Giżycku, a prywatnie taty naszej koleżanki z pracy, Iwony Wojciulewicz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku oraz kolegi samorządowca, wójta Gminy Giżycko Pana Marka Jasudowicza. 

 

Michał Jasudowicz

 

 

Michał JasudowiczMichał Jasudowicz
W latach 80. XX w. był działaczem „Solidarności”, aktywnie zaangażowanym w działalność związku. Od chwili osiedlenia się na Mazurach był ściśle związany ze środowiskiem Sybiraków – łączyła go nie tylko wspólnota ciężkich przeżyć, ale także troska o zachowanie świadomości następnych pokoleń. W latach 1989-1993 był wiceprezesem Związku Sybiraków Koła w Giżycku, a od 2006 roku pełni funkcję prezesa. Pan Michał wykazywał ogromną aktywność w popularyzacji i upowszechnianiu wśród mieszkańców Giżycka pamięci o losach Sybiraków. W 1989 roku wraz z Rajmundem Pakulnisem doprowadził do postawienia na giżyckim cmentarzu komunalnym „krzyża katyńskiego”. Był współorganizatorem wzniesienia w 1998 roku w parku Rogera Goemaere’a pomnika upamiętniającego żołnierzy AK i Sybiraków, a w roku 2018 skwer położony w sąsiedztwie pomnika zyskał nazwę "Skweru im. Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru". Również z jego inicjatywy Rada Miejska nadała nazwę „Sybiraków” jednej z ulic w Giżycku. Pan Michał organizował w szkołach cykliczne spotkania z młodzieżą, by popularyzować wartości patriotyczne i obywatelskie, a także dbać o poszanowanie kultury i tradycji.

Za swoją nieocenioną działalność na rzecz Giżycka i jego historii, został odznaczony w 2020 r. „Medalem za szczególne zasługi dla Miasta”.

 

To była bardzo wybitna postać budująca lokalny patriotyzm.