Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego od 10 maja

Urząd Miejski w Giżycku od 10 maja przywraca bezpośrednią obsługę i możliwość osobistego załatwiania spraw w poszczególnych wydziałach. Wszystkie wejścia do Urzędu zostaną ponownie otwarte.
W dalszym ciągu jednak uprzejmie prosimy o zachowanie odpowiednich rygorów sanitarnych i zachęcamy do korzystania z elektronicznych form komunikacji z Urzędem.
Bezpieczeństwo pracowników i interesantów na pierwszym miejscu
  • Miejsca obsługi interesantów są systematycznie dezynfekowane.
  • Pracownicy mają kontakt z klientem wyłącznie poprzez barierę ochronną, a w przypadku jej braku zobowiązani są posiadać środki ochrony indywidualnej w postaci zakrycia ust i nosa oraz przy zachowaniu minimum 1,5 m odległości.

Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Urzędu zobowiązane są do: 
  • Dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją.
  • Noszenia środków ochrony – osłony ust i nosa (maseczka, przyłbica).
  • Zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób, w szczególności w sytuacji konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości lub umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. 
  • Osoby, które odmówią dezynfekcji rąk lub noszenia maseczek ochronnych, lub innych środków zakrywających nos i usta nie uzyskają prawa wejścia do budynku Urzędu. 

 
Zarządzenie Nr 612/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 maja 2021r. organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Giżycku w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
KORONAWIRUS RAPORT i przydatne informacje: www.mojegizycko.pl/koronawirus 
 
Fot. UM Giżycko mojegizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir